Veřejné zakázky

Jak na veřejné zakázky
- praktické rady a tipy.

Proškolíme vás v oblasti veřejných zakázek. Získáte praktické informace a rady.
Školení na míru Slide

žádné starosti s administrací veřejných zakázek!

Zajistíme kompletní administraci veřejných zakázek, právní pomoc a konzultace.
Pro zadavatele veřejných zakázek Slide

Moře papírování
nechte na nás!

Profesionální vytvoření nabídek, právní poradenství a další služby.
Pro uchazeče o veřejnou zakázku Slide

Aktuality

Příkladem podstatné, a zároveň nepřípustné, změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je např. uzavření dodatku mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, který spočívá v prodloužení termínu plnění veřejné zakázky.
Více
Zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje při provádění úkonů v zadávacím řízení smluvní zastoupení zadavatele i dodavatele.Pro zadavatele to znamená, že se na základě smluvního zastoupení, jehož rozsah a míra je vymezena v plné moci, může nechat zastoupit zmocněncem.
Více
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek upravuje formu překladu cizojazyčných dokumentů prokazujících kvalifikaci. Umožňuje předložení dokladu podle právního řádu státu, který tento doklad vydává. Tyto dokumenty se předkládají spolu s překladem do českého jazyka. Nyní stačí prostý překlad.
Více

Kontakt

255 78 55 80
Novinky na Váš email: