Veřejné zakázky

Jak na veřejné zakázky
- praktické rady a tipy.

Proškolíme vás v oblasti veřejných zakázek. Získáte praktické informace a rady.
Školení na míru Slide

žádné starosti s administrací veřejných zakázek!

Zajistíme kompletní administraci veřejných zakázek, právní pomoc a konzultace.
Pro zadavatele veřejných zakázek Slide

Moře papírování
nechte na nás!

Profesionální vytvoření nabídek, právní poradenství a další služby.
Pro uchazeče o veřejnou zakázku Slide

Aktuality

Pokud zadavatel v zadávacím řízení obdrží nabídku od zahraničního dodavatele, který je v jiném členském státu a neplátcem DPH, je nutné, aby při vyhodnocování nabídky bylo připočítáno k cenové nabídce DPH.
Více
Zákon o zadávání veřejných zakázek dovoluje zadavatelům umožnit dodavatelům prohlídku místa plnění. Nestanovuje přitom téměř žádná procesní pravidla. Na co by tedy zadavatel neměl zapomenout, když prohlídku místa plnění umožní?
Více
Bid riggiig neboli tajné kartelové dohody uzavírané mezi účastníky výběrových řízení v úmyslu ovlivnit výsledek výběrového řízení ve prospěch dosažení předem dohodnutého cíle.
Více

Kontakt

255 78 55 80
Novinky na Váš e-mail: