Administrace
veřejných zakázek

Administrace veřejných zakázek zadaných ve všech typech řízení 

Zajistíme pro vás:

 • administraci zadávacích řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázkách - tj. v otevřeném, užším, zjednodušeném podlimitním řízení, jednacím řízení s uveřejněním, jednacím řízení bez uveřejnění, soutěži o návrh a dalších druzích řízení    

 • administraci veřejných zakázek malého rozsahu - tj.  na dodávky a služby do 2 mil. Kč a  stavební práce do 6 mil. Kč

 • přípravu a kompletní zpracování zadávací dokumentace dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 a všech navazujících Pravidel a Metodik. Specializujeme se na výběrová řízení v programech OPPIK, OPŽP, IROP, VVV

Služba je určena pro:

 • veřejné zadavatele - mají povinnost postupovat dle zákona. V praxi jsou to ministerstva, úřady, příspěvkové organizace, města, obce a následně i jimi založené společnosti
 • sektorové zadavatele - vykonávají jednu z relevantních činností určených zákonem dle specifického odvětví (např. ČEZ)
 • dotované zadavatele - pro úhradu své konkrétní zakázky použijí více jak 50% finančních prostředků z fondů EU
   

Výhody této služby:

 • nemusíte ztrácet čas a energii studováním příslušné legislativy
 • díky našim rozsáhlým zkušenostem a know-how se můžete spolehnout na správnost veškerých procesů
 • vyřídíme za vás veškerou potřebnou administrativu

S čím vám můžeme pomoci?

Dejte nám vědět, s čím vám můžeme pomoci. Ozveme se vám.

Zajímá mě:

Chtěl/a bych se dozvědět víc ještě o:

Mohlo by vás zajímat

Zadávání zakázek v OPPI dle Pravidel pro výběr dodavatelů
Jaké principy je třeba dodržovat při administraci výběrového řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů ...
Více
Školicí činnost pro zadavatele
Poradíme vám, jak správně postupovat při zadávání veřejných zakázek ...
Více
Audit zrealizovaných zadávacích řízení
Provedeme audit už zrealizovaných řízení dle platné legislativy a pravidel ...
Více