Hlavní stránka Aktuality

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Novinky ze světa veřejných zakázek

7. 9. 2018

Přihlaste se na bezplatné webináře pro zadavatele veřejných zakázek

Připravili jsme další sérii bezplatných webinářů, která vám pomůže proniknout do novinek ve světě veřejných zakázek. Zaměříme se na nejasnosti ohledně témat ochrany osobních údajů, neboli nařízení GDPR a povinnou elektronizaci veřejných zakázek. Jak tato opatření zasáhnou zadavatele a jak s nimi naložit, se dozvíte právě na našich webinářích. Účast je bezplatná - přihlaste se na oba dva!
10. 8. 2018

Změna hodnoceného návrhu po podpisu smlouvy

Návrh řešení, který byl předmětem hodnocení, je pro dodavatele veřejné zakázky závazný stejně tak, jako nabídka samotná. Jak tomu ale je v případě, kdy se v návrhu objeví prvky nad rámec požadavků zadavatele, které nebyly předmětem hodnocení?
14. 6. 2018

Překročení časového omezení u referenčních zakázek

Bezpochyby nejvyužívanějším kritériem technické kvalifikace dodavatele je seznam realizovaných zakázek. Co všechno vám jako zadavateli veřejných zakázek při výběru dodavatele umožňuje zákon, shrnuje následující text.
25. 5. 2018

Prohlášení o shodě výrobku

Pokud jste zadavatel veřejné zakázky, je potřeba hned na začátku spolupráce s vítězným dodavatelem stanovit pravidla hry a pojistit vaši spolupráci smlouvami a dohodami. Někdy vám však i tyto „pojistky“ mohou přidělat vrásky na čele.
10. 5. 2018

Průběh nákupu dodávek na komoditní burze

V jedné z předchozích aktualit jsme psali o nákupech dodávek na komoditní burze. Pokud zadavatel nakupuje dodávky na plně funkční komoditní burze, má se za to, že se jedná o postup transparentní, zajišťující tržní realizovanou cenu s dostatečným počtem nabídek. Velkou výhodou pro všechny zúčastněné strany je tedy možnost využití skutečných reálných tržních cen v daném čase.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10