Hlavní stránka Aktuality

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Novinky ze světa veřejných zakázek

8. 1. 2018

Evidence údajů o skutečných majitelích

Od 1. 1. 2018 je v účinnosti novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která novelizovala i zákon o zadávání veřejných zakázek. Zavedení evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob tak přináší nové povinnosti jak pro zadavatele, tak pro dodavatele.
4. 1. 2018

Změna finančních limitů pro zadávání veřejných zakázek

Pokud máte rozpracované zadávací dokumentace, doporučujeme v nich zkontrolovat, zda nebude veřejná zakázka dle nových finančních limitů zahrnuta do jiného režimu veřejné zakázky.
30. 11. 2017

Kdy lze využít soutěžní dialog?

Soutěžní dialog je jedním z druhů zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“). Před zahájením tohoto druhu zadávacího řízení je zadavatel schopen identifikovat základní představu o svých potřebách, požadavcích a cílech, ale není schopen detailně popsat předmět zakázky, technické podmínky, požadovaná řešení nebo požadovaná řešení, která nejsou dostupná na trhu.
31. 10. 2017

Externí administrace veřejné zakázky v NEN

Pokud se zadavatel rozhodne pro administraci veřejné zakázky externím administrátorem, může tento krok učinit dvěma různými postupy. První možností je zaregistrování externího uživatele pod svůj profil s tím, že takovému uživateli zadavatel udělí oprávnění pro vyhlášení výběrového řízení. Druhou možností je vyplnění základního formuláře s názvem veřejné zakázky vlastními silami a následné odeslání externímu administrátorovi. Ten poté zpracuje další potřebné formuláře pro uveřejnění výběrového řízení.
9. 10. 2017

Veřejné zakázky pravidelné povahy

Říkají vám něco zakázky pravidelné povahy? Že ne? Není se čemu divit, dokonce i v samotném zákoně o zadávání veřejných zakázek nejsou příliš zmiňovány.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10