Hlavní stránka Aktuality Zakázané dohody – statistika ÚOHS

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Zakázané dohody – statistika ÚOHS

28. 7. 2017

ÚOHS ve své 25. jubilejní Výroční zprávě podává mj. náhled na statistiku uskutečněných řízení týkajících se zakázaných dohod. Dozvídáme se, že bylo podáno 100 podnětů a ze strany Úřadu bylo ve věci Bid riggingu zahájeno 10 nových řízení.

V součtu s řízeními zahájenými v předchozích obdobích bylo vydáno 13 rozhodnutí (pro srovnání: mezi lety 2010 – 2015 to bylo celkem 26 rozhodnutí) a výše uložených sankcí činila 460 mil. Kč.

Podobně jako v předchozích obdobích ÚOHS intenzivně využíval proceduru narovnání, kterou aplikoval hned v devíti případech zakázaných dohod. Díky narovnání lze případ ukončit již v první instanci, nedochází následně k podání rozkladu a dalším soudním sporům. Uvedený institut má významně přispívat k procesní ekonomii a umožnit alokaci uvolněných lidských i materiálních zdrojů na šetření většího množství případů.

Sdílet