Hlavní stránka Aktuality Zakázané dohody – statistika ÚOHS

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Zakázané dohody – statistika ÚOHS

28. 7. 2017, Mgr. Miroslava Samcová

ÚOHS ve své 25. jubilejní Výroční zprávě podává mj. náhled na statistiku uskutečněných řízení týkajících se zakázaných dohod. Dozvídáme se, že bylo podáno 100 podnětů a ze strany Úřadu bylo ve věci Bid riggingu zahájeno 10 nových řízení.

V součtu s řízeními zahájenými v předchozích obdobích bylo vydáno 13 rozhodnutí (pro srovnání: mezi lety 2010 – 2015 to bylo celkem 26 rozhodnutí) a výše uložených sankcí činila 460 mil. Kč.

Podobně jako v předchozích obdobích ÚOHS intenzivně využíval proceduru narovnání, kterou aplikoval hned v devíti případech zakázaných dohod. Díky narovnání lze případ ukončit již v první instanci, nedochází následně k podání rozkladu a dalším soudním sporům. Uvedený institut má významně přispívat k procesní ekonomii a umožnit alokaci uvolněných lidských i materiálních zdrojů na šetření většího množství případů.

Sdílet