Hlavní stránka Aktuality Změna finančních limitů pro zadávání veřejných zakázek

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Změna finančních limitů pro zadávání veřejných zakázek

4. 1. 2018, Kateřina Sekerová
Kateřina Sekerová

Pokud máte rozpracované zadávací dokumentace, doporučujeme v nich zkontrolovat, zda nebude veřejná zakázka dle nových finančních limitů zahrnuta do jiného režimu veřejné zakázky.

Od 1. 1. 2018 nastává změna finančních limitů pro zadávání veřejných zakázek, která přichází s novelou nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon).


Finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky na dodávky:


a) částka 3 686 000 Kč se nahrazuje částkou 3 873 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona, které neplatí pro zadavatele působícího v oblasti obrany v případech níže;
b) částka 5 706 000 Kč se nahrazuje částkou 5 944 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona, který působí v oblasti obrany, pokud předmět veřejné zakázky nezahrnuje výrobky uvedené v příloze č. 1 uvedené v nařízení vlády č. 172/2016 Sb., § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona nebo § 4 odst. 5 zákona;
c) částka 11 413 000 Kč se nahrazuje částkou 11 915 000 Kč v případě sektorových veřejných zakázek nebo veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti.


Finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky na služby:


a) částka 3 686 000 Kč se nahrazuje částkou 3 873 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona;
b) částka 5 706 000 Kč se nahrazuje částkou 5 944 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. d) až e) zákona, § 4 odst. 2 zákona nebo § 4 odst. 5 zákona;
c) částka 11 413 000 Kč se nahrazuje částkou 11 915 000 Kč v případě sektorových veřejných zakázek nebo veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti;
d) částka 142 668 000 Kč se nahrazuje částkou 149 224 000 Kč v případě koncesí;
e) finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby, u které více než 50% předpokládané hodnoty tvoří sociální a jiné zvláštní služby podle přílohy č. 4 zákona, částka 20 478 000 Kč se nahrazuje částkou 20 172 000 Kč s výjimkou

a. sektorové veřejné zakázky na služby, u které částka 27 305 000 Kč se nahrazuje částkou 26  897 000 Kč

b. koncese na služby, u které částka 142 668 000 Kč se nahrazuje částkou 149 224 000 Kč

Finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce:

a) částka 142 668 000 Kč se nahrazuje částkou 149 224 000 Kč


Částka pro jednotlivou část veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky podle § 18 odst. 3 zákona, činí:
a) částka 2 184 000 Kč se nahrazuje částkou 2 151 000 Kč v případě dodávek nebo služeb;
b) částka 27 305 000 Kč se nahrazuje částkou 26 897 000 Kč v případě stavebních prací.

Sdílet