Hlavní stránka Aktuality Evidence údajů o skutečných majitelích

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Evidence údajů o skutečných majitelích

8. 1. 2018, Monika Vojtková
Monika Vojtková

Od 1. 1. 2018 je v účinnosti novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která novelizovala i zákon o zadávání veřejných zakázek. Zavedení evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob tak přináší nové povinnosti jak pro zadavatele, tak pro dodavatele.


Pro dodavatele, kteří jsou právnickými osobami, platí povinnost registrovat se do uvedené evidence. Musí tak učinit nejpozději do 1. 1. 2019. I když za opomenutí registrace nehrozí sankce, dodavatelé si můžou zkomplikovat situaci v případě vítězství ve veřejné zakázce. Proto důrazně doporučujeme všem právnickým osobám své skutečné majitele do registru zapsat. Můžou tak učinit prostřednictvím inteligentního formuláře, který je dostupný na https://issm.justice.cz/ pod záložkou Podání návrhu.


Pro zadavatele se mění způsob zjišťování skutečného majitele vybraného uchazeče. Nově musí skutečného majitele zjišťovat prostřednictvím uvedené evidence sám. Až pokud se zadavateli z evidence skutečného majitele zjistit nepodaří (protože ho dodavatel nezapsal vůbec nebo nekompletně), musí vítězného uchazeče vyzvat k předložení dokumentů k odkrytí vlastnické struktury. Jelikož je nově zřízený registr neveřejný, musí zadavatel požádat o přístup prostřednictvím formuláře, který je dostupný na https://issm.justice.cz/ pod záložkou Dálkový přístup.

Sdílet