Hlavní stránka Aktuality

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Novinky ze světa veřejných zakázek

28. 2. 2019

Přístup k technické normě o elektronické fakturaci pro všechny dodavatele zdarma

Evropská unie přechází od dubna na systém elektronické fakturace při zadávání veřejných zakázek.
5. 12. 2018

Zařazení do zavedeného dynamického nákupního systému

Do dynamického nákupního systému je umožněn přístup po celou dobu svého trvání veškerým zájemcům. Jak vstoupit do dynamického nákupního systému v průběhu jeho trvání? Jaké povinnosti má zadavatel při posuzování žádosti o účast?
3. 12. 2018

Dynamický nákupní systém

Co to je ten dynamický nákupní systém? Jaké jsou jeho výhody oproti rámcové dohodě?
29. 11. 2018

Objasnění nebo doplnění dle § 46 zákona o zadávání veřejných zakázek

Účelem objasnění nabídky je prokázání splnění podmínek účasti k zajištění řádného průběhu zadávacího řízení.
12. 11. 2018

Vzorky v zadávacím řízení

Předkládání vzorků upravuje v zákoně o zadávání veřejných zakázek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10