Hlavní stránka Aktuality Elektronická bankovní záruka

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Elektronická bankovní záruka

12. 6. 2017, Monika Vojtková
Monika Vojtková

Povinnost komunikovat prostřednictvím elektronických prostředků platí od 18. 4. 2017 pro organizační složky státu, ČNB a centrální zadavatele. Od 18. 10. 2018 budou všichni zadavatelé povinni komunikovat elektronicky. Jak se mají vypořádat s bankovní zárukou při požadavku na složení jistoty?

Záruční listina musí být v nabídce předložena v originální listinné podobě. To ale s povinnou elektronizací není fakticky slučitelné a většina bank zatím není připravena poskytovat záruční listiny v elektronické formě. Nepostačí ani konverze analogového originálu zákonným postupem, jelikož listinný originál stále zůstane k dispozici uchazeči, který ho může kdykoliv vrátit bance, a tak zadavateli znemožnit plnění z něj.

Východiskem, které posvětil i ÚOHS ve svém rozhodnutí z 27. 9. 2013, sp. Zn. R175/2012, může být správná textace v záruční listině

Zadavatel by měl požadovat, aby bylo v záruční listině explicitně uvedeno, že bankovní záruka nezaniká samotným vrácením listiny bance. Zánik bankovní záruky pak podmíní např. doručením Oznámení o vyloučení uchazeče, který složil jistotu formou bankovní záruky, nebo doručením Smlouvy s uchazečem nebo jiným uchazečem, Oznámení o zrušení výběrového řízení a podobně. V tom případě postačí konvertovaná verze analogového originálu listiny při dodržení zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Aktuality, komentáře a postřehy k novému zákonu ve vašem e-mailu

Chci pravidelně získávat aktuální informace k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Sdílet