Hlavní stránka Aktuality Bid rigging neboli tajné kartelové dohody

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Bid rigging neboli tajné kartelové dohody

22. 6. 2017


Bid rigging neboli tajné kartelové dohody uzavírané mezi účastníky výběrových řízení v úmyslu ovlivnit výsledek výběrového řízení ve prospěch dosažení předem dohodnutého cíle.


ÚOHS zahájil v minulém roce projekt týkající se problematiky veřejných zakázek a bid riggingu, jehož účelem je zvyšovat povědomí veřejné správy o problematice těchto zakázaných protisoutěžních dohod. 

Cílem tohoto projektu je dosažení vzdělání a osvěty v oblasti detekce bid riggingu, jeho prevence a zároveň vysvětlení postupů, jakým způsobem na podezření na takovéto dohody kvalifikovaně upozornit Úřad tak, aby bylo minimalizováno riziko případného ničení důkazů a naopak maximalizována šance na efektivní odhalení těchto zakázaných praktik.

ÚOHS zatím vypracoval stručnou informační brožuru o bid riggingu a jeho průvodních znacích a na tento rok je plánována série školení pracovníků veřejné správy v této oblasti.

ÚOHS současně spolupracuje s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity na tvorbě systému automatické detekce koluzivního jednání ve veřejných zakázkách. Výstupem tohoto projektu má být detekční nástroj, který bude na základě veřejně dostupných dat a určitých algoritmů identifikovat oblasti, kde mohlo dojít k nedovolené spolupráci uchazečů o veřejné zakázky. Projekt by měl být finalizován a uveden do praxe v průběhu tohoto roku.

 

Aktuality, komentáře a postřehy k novému zákonu ve vašem e-mailu

Chci pravidelně získávat aktuální informace k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Sdílet