Hlavní stránka Aktuality Na co myslet při prohlídce místa plnění

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Na co myslet při prohlídce místa plnění

3. 7. 2017, Monika Vojtková
Monika Vojtková

Zákon o zadávání veřejných zakázek dovoluje zadavatelům umožnit dodavatelům prohlídku místa plnění. Nestanovuje přitom téměř žádná procesní pravidla. Na co by tedy zadavatel neměl zapomenout, když prohlídku místa plnění umožní?


Zadavatel musí i při prohlídce místa plnění dodržovat zásady nediskriminace, transparentnosti, přiměřenosti a zejména rovného zacházení. To znamená, že by na prohlídce místa plnění neměly zaznít nové informace oproti těm v zadávací dokumentaci. Pokud se v průběhu prohlídky dodavatelé dozvědí nové informace, je vhodné je zpřístupnit i dodavatelům, kteří se prohlídky neúčastnili. Zadavatel tak může učinit prostřednictvím institutu vysvětlení zadávací dokumentace (§98).

Zákon rovněž stanovuje, že zadavatel musí prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby byla vždy delší než minimální lhůta stanovena pro příslušný druh zadávacího řízení. Lhůta tak vždy musí být prodloužena alespoň o 1 celý den. I tady však zadavatel musí dodržet zásadu přiměřenosti a lhůtu prodloužit přiměřeně k náročnosti plnění, tedy i více než o 1 den. Toto pravidlo platí pro zakázky zadávané v nadlimitním i podlimitním režimu i pro zjednodušené podlimitní řízení.

Sdílet