Hlavní stránka Aktuality DPH u podaných nabídek zahraničního dodavatele

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

DPH u podaných nabídek zahraničního dodavatele

13. 7. 2017

Pokud zadavatel v zadávacím řízení obdrží nabídku od zahraničního dodavatele, který je v jiném členském státu a neplátcem DPH, je nutné, aby bylo při vyhodnocování nabídky připočítáno k cenové nabídce DPH.

Tento postup se použije za předpokladu, že zadavatel v zadávacích podmínkách nestanovil jinak, tedy přímo nespecifikoval, že i u neplátce daně bude cenu hodnotit bez daně z přidané hodnoty. Zadavatel by tak měl u každého účastníka veřejné zakázky prověřit, zda se jedná o plátce či neplátce daně dle § 5 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.


Autor: 

Bc. Kateřina Sekerová
Junior Consultant

 

Sdílet