Hlavní stránka Aktuality Poskytované informace ve výběrovém řízení zadavatelem

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Poskytované informace ve výběrovém řízení zadavatelem

14. 3. 2018

Jak je to s vyhlášením výběrového řízení, které obsahuje důvěrné informace? A jak je to s poskytováním informací dodavatelům v průběhu výběrového řízení?

Před vyhlášením výběrového řízení se zadavatelé často setkávají s problematikou, jak poskytnout dodavatelům informace, které jsou důvěrné či citlivé. Může se zejména jednat o důvěrné informace, které mají povahu obchodního tajemství, duševního vlastnictví, informace obsahující osobní údaje či jiná sdělení, která mohou zadavatele nějakým způsobem poškodit.

Na tuto problematiku se zaměřuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 218 odst. 3 (dále jen ,,zákon“), ve kterém se uvádí, že zadavatel nemusí uveřejnit důvěrné informace, pokud by jejich uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu (např. porušení zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti), bylo by v rozporu s veřejným zájmem, mohlo by porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství (např. porušení občanského zákoníku č. 82/2012 Sb. § 504) nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.

Zadavateli je dána možnost požadovat po dodavateli, aby přijal přiměřená opatření k ochraně důvěrné povahy informací, které zadavatel poskytuje nebo zpřístupňuje v průběhu zadávacího řízení dle § 36 odst. 8 zákona. V zadávacích podmínkách musí být zadavatelem stanoveno, jakým vhodným způsobem dodavatelům poskytne příslušnou část zadávací dokumentace, kterou nelze zpřístupnit na profilu zadavatele. V takovém případě zadavatel odešle nebo předá příslušnou část zadávací dokumentace nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti dodavatele o její poskytnutí.

Pozor! Jako zadavatelé musíte pečlivě zvážit, zda informace, které označíte za důvěrné či citlivé, mají opravdu povahu obchodního tajemství, duševního vlastnictví, obsahují osobní údaje či jiné sdělení tak, aby nedošlo k neoprávněnému využití výjimky a zadávací řízení nebylo označeno za netransparentní.

Nevíte si přesto rady? Neváhejte kontaktovat naše odborníky na veřejné zakázky. Rádi vám poradí telefonicky na čísle 255 785 580 nebo prostřednictvím e-mailu profitender@profitender.cz.

Aktuality, komentáře a postřehy k novému zákonu ve vašem e-mailu

Chci pravidelně získávat aktuální informace k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Sdílet