Hlavní stránka Aktuality Jednací řízení bez uveřejnění na komoditní burze

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Jednací řízení bez uveřejnění na komoditní burze

21. 3. 2018, Monika Vojtková
Monika Vojtková

Na konci února byla na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj prezentována nová metodika k problematice zadávání veřejných zakázek. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) umožňuje zadavateli mimo jiné využít jednací řízení bez uveřejnění při nákupu dodávek na komoditní burze.

Jde o specifickou formu zadávacího řízení. Zvolí–li zadavatel tento způsob, realizuje zadání veřejné zakázky v souladu se Zákonem ale i s postupy, které tento Zákon neobsahuje, vztahují se k němu však ustanovení zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a předpisy na něj navazující.

Možnost využití komoditní burzy plyne ze samotné podstaty komoditní burzy. Pokud zadavatel nakupuje dodávky na plně funkční komoditní burze, má se za to, že se jedná o postup transparentní, zajišťující tržní realizovanou cenu s dostatečným počtem nabídek. Navíc se jedná o postup naplňující principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Pro všechny zúčastněné strany tento postup přináší výhodu v podobě možnosti využití skutečných reálných tržních cen v daném čase.

Co musí zadavatel pro obchod na komoditní burze splnit? Je vhodné, aby se zajímal o podmínky, které jsou kladeny burzou na dodavatele. Zadavatel musí mít uzavřenou smlouvu s burzovním dohodcem, na základě které bude dohodce pro zadavatele obchod zprostředkovávat a dále je nutné mít burzou vydanou vstupenku na burzovní shromáždění.

Po zadání zakázky dodavateli musí zadavatel splnit další Zákonem stanovené povinnosti, kterými jsou:
- uveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek
- uveřejnění písemné zprávy zadavatele a její zveřejnění na profilu zadavatele
- uveřejnění smlouvy na dodávky a realizované ceny

Více o nákupu dodávek na komoditní burze se dozvíte v naší další aktualitě.

Potřebujete konzultovat své záměry již nyní? Neváhejte kontaktovat naše odborníky na veřejné zakázky. Rádi vám poradí telefonicky na čísle 255 785 580 nebo prostřednictvím e-mailu profitender@profitender.cz.

Aktuality, komentáře a postřehy k novému zákonu ve vašem e-mailu

Chci pravidelně získávat aktuální informace k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Sdílet