Hlavní stránka Aktuality Poskytované informace do výběrového řízení dodavatelem

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Poskytované informace do výběrového řízení dodavatelem

3. 4. 2018

Jak jsme již zmiňovali v předchozím článku, dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,zákon“) má zadavatel právo na ochranu informací, které nemusí uveřejnit, pokud by jejich uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, mohlo by porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.

Totéž však platí i pro dodavatele, kteří jsou chráněni dle § 218 odst. 1., přičemž důvěrný údaj či sdělení je v zákoně definováno v návaznosti na § 1730 občanského zákoníku č. 82/2012 Sb. (dále jen ,,OZ“) a je za něj považován takový údaj nebo takové sdělení, které dodavatel zadavateli v zadávacím řízení poskytl a označil jako důvěrné. Pro dodavatele je vhodné, aby v případě, že nabídka obsahuje informace mající charakter obchodního tajemství, tyto části zřetelně označil. Nakládání s informacemi, které jsou označené jako důvěrné, bude vždy záviset na posouzení jejich skutečné povahy a na zákonných podmínkách.

Další výhodou pro dodavatele je skutečnost, že zadavatel je povinen dodržovat práva dodavatele, která se vztahují k ochraně osobních údajů, jež jsou obsahem v nabídce, a která jsou chráněna podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Ptáte se, jak je to s informacemi, které dodavatel uvedl v nabídce a zadavatel se dopustil neoprávněného poskytnutí informací třetím stranám? V tomto případě § 1730 odst. 2 OZ stanoví, že získá-li strana při jednání o smlouvě o druhé straně důvěrný údaj nebo sdělení, dbá tato strana, aby nedošlo k zneužití nebo prozrazení bez zákonného důvodu. Poruší-li tuto povinnost zadavatel a obohatí-li se tím, vydá dodavateli to, oč se zadavatel obohatil. Mimo jiné má dodavatel právo na náhradu škody podle OZ.

Potřebujete pomoci v oblasti veřejných zakázek? Neváhejte kontaktovat naše odborníky na veřejné zakázky. Rádi vám poradí telefonicky na čísle 255 785 580 nebo prostřednictvím e-mailu profitender@profitender.cz.

Aktuality, komentáře a postřehy k novému zákonu ve vašem e-mailu

Chci pravidelně získávat aktuální informace k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Sdílet