Hlavní stránka Aktuality Průběh nákupu dodávek na komoditní burze

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Průběh nákupu dodávek na komoditní burze

10. 5. 2018, Monika Vojtková
Monika Vojtková

V jedné z předchozích aktualit jsme psali o nákupech dodávek na komoditní burze. Pokud zadavatel nakupuje dodávky na plně funkční komoditní burze, má se za to, že se jedná o postup transparentní, zajišťující tržní realizovanou cenu s dostatečným počtem nabídek. Velkou výhodou pro všechny zúčastněné strany je tedy možnost využití skutečných reálných tržních cen v daném čase.

 

Jakým způsobem takovéto jednací řízení bez uveřejnění na komoditní burze tedy probíhá?

  • Zadavatel má možnost se rozhodnout, že bude realizovat veřejnou zakázku na nákup dodávek na komoditní burze disponující příslušným státním povolením a specializací.
  • Aby mohl zadavatel nakupovat na komoditní burze v tomto režimu, musí splňovat povinnosti, které vyplývají ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Jedná se především o: prokázání kvalifikace dodavatele, kontrolu, zda dodavatelé s právní formou akciové společnosti mají vydány výlučně zaknihované akcie dle § 48 odstavců 7 a 9, zjišťování skutečných majitelů dle § 104 odstavce 2 zákona 253/2008 Sb.
  • Aby byla dodavateli udělena vstupenka na burzovní shromáždění, musí splňovat kvalifikační požadavky, které určuje sama burza. Té také dodavatel tyto požadavky prokazuje. Pro zadavatele je v tomto případě doporučeno zajímat se o spektrum požadavků kladených burzou na dodavatele, především o to, zda splňují zákonem dané postupy a náležitosti.
  • Na komoditní burze zprostředkovává nákup pro zadavatele burzovní dohodce. S ním zadavatel uzavře smlouvu, která vymezí výši odměny dohodce a podmínky zprostředkování.
  • Pokud zadavatel splní burzou stanovené podmínky, je mu dohodcem vydána vstupenka na komoditní burzu.
  • Zadavatel udílí dohodci pokyny k nákupu dodávek.
  • Dohodce transformuje pokyny od zadavatele do podoby poptávky dle pravidel vyžadovaných komoditní burzou a tu vkládá do jejího elektronického systému. Tímto krokem je zahájeno jednání s dodavateli, kteří se mohou s poptávkou zadavatele seznámit. Zadavatel není nucen uveřejnit zadávací podmínky na profilu zadavatele.
  • Obchod je uzavřen v okamžiku, kdy se poptávka zadavatele setká s nejnižší nabídkovou cenou dodavatele, a to ve lhůtě a za podmínek stanovených burzou. Od této chvíle nabývá kontrakt na účinnosti, platnosti a závaznosti. Burza vede záznamy o finální sjednané ceně mezi dodavatelem a zadavatelem, které následně uveřejňuje na svých webových stránkách.
  • Na základě sjednaného obchodu obdrží obě strany od burzy závěrkový list, čímž je zakázka zadána, její plnění vyplývá z podmínek uvedených v závěrkovém listu.

Potřebujete pomoci v oblasti veřejných zakázek? Neváhejte kontaktovat naše odborníky na veřejné zakázky. Rádi vám poradí telefonicky na čísle 255 785 580 nebo prostřednictvím e-mailu profitender@profitender.cz.

Aktuality, komentáře a postřehy k novému zákonu ve vašem e-mailu

Chci pravidelně získávat aktuální informace k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Sdílet