Hlavní stránka Aktuality Vyhlášení a zadání veřejné zakázky na nezbytně nutnou dobu

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Vyhlášení a zadání veřejné zakázky na nezbytně nutnou dobu

8. 11. 2018, Eva Dlouhá
Eva  Dlouhá

Pro správné načasování opakování nevydařeného zadávacího řízení je směrodatný § 51 zákona o zadávání veřejných zakázek, který jednoznačně definuje okamžik ukončení zadávacího řízení.


Uvedené ustanovení ale upravuje také situaci, kdy v důsledku nepředvídatelných průtahů v zadávacím řízení nemůže být dodavatel daného plnění vybrán včas. V daném případě může zadavatel na tuto přechodnou dobu zahájit paralelně zadávací řízení s obdobným předmětem plnění. Uvedený postup by měl být použit v případech, kdy je nepřetržité poskytování daného plnění pro zadavatele nezbytnou potřebou.


Zadavatel by měl mít na paměti, že je pro zadání veřejné zakázky na nezbytně nutnou dobu je nezbytné naplnění všech podmínek zákona. Tedy nejen existence nezbytnosti pro zachování provozních potřeb zadavatele, ale také zadání pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu.

Sdílet