Hlavní stránka Aktuality Vzorky v zadávacím řízení

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Vzorky v zadávacím řízení

12. 11. 2018

Předkládání vzorků upravuje v zákoně o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) nejen § 77 odst. 2 písm. k) ale také § 104 odst. 1 písm. a). Zadavatel si na základě těchto ustanovení může zvolit, zda bude vzorky požadovat v rámci kvalifikace od všech účastníků zadávacího řízení, nebo jen od vítězného dodavatele před podpisem smlouvy. Nejvhodnější postup by zadavatel měl zvážit nejen s ohledem na rozsah zadávacího řízení ale také dle náročnosti spojené s předložením vzorku.


Na základě § 104 odst. 1 písm. b) zákona může zadavatel dále požadovat také úspěšný výsledek zkoušek předloženého vzorku/vzorků.

Sdílet