Hlavní stránka Aktuality Dynamický nákupní systém

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Dynamický nákupní systém

3. 12. 2018

Dynamický nákupní systém je otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací. Může se jednat například o dodávku pohonných hmot, kancelářských potřeb, pracovních uniforem, monitorů, náplní do tiskáren, překladatelských služeb nebo běžných stavebních materiálů. Stavební práce jsou spíše výjimečné, ale zle si pod nimi představit například výkopové práce.


V první fázi je dynamický nákupní systém zaveden podle pravidel pro užší řízení. Dle předchozí právní úpravy byl zaveden v otevřeném řízení. V druhé fázi dochází už v zavedeném dynamickém nákupním systému k zadávání jednotlivých veřejných zakázek, kdy jsou jednotlivé zakázky zadávané prostřednictvím výzvy k podání nabídek, kterou zadavatel odešle všem dodavatelům zařazených v dynamickém nákupním systému. V souvislosti s používáním dynamického nákupního systému nesmí být od účastníků požadovaná úplata a to platí i v případě jistoty.


Dynamický nákupní systém má hned několik výhod oproti rámcové dohodě. Jedna z těchto výhod je, že dynamický nákupní systém je otevřený po celou dobu svého trvání a vstup do systému je umožněn veškerým zájemcům buď v první fázi při zavádění systému, nebo kdykoliv v průběhu jeho trvání. Další výhodou oproti rámcové dohodě je, že zákon o zadávání veřejných zakázek nestanovuje maximální dobu trvání dynamického nákupního systému.


Zadavatel je oprávněn v průběhu dynamického nákupního systému požadovat po dodavatelích, předložení dokladů o kvalifikaci, konkrétně jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky, které je dodavateli za účelem opětovného předložení aktualizováno. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli aktualizované doklady předložit do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti zadavatele.

Sdílet