Hlavní stránka Aktuality Zařazení do zavedeného dynamického nákupního systému

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Zařazení do zavedeného dynamického nákupního systému

5. 12. 2018

Do dynamického nákupního systému je umožněn přístup po celou dobu svého trvání veškerým zájemcům. Jak vstoupit do dynamického nákupního systému v průběhu jeho trvání? Jaké povinnosti má zadavatel při posuzování žádosti o účast? 


Dynamický nákupní systém podléhá striktním pravidlům, která je Zadavatel povinen dodržet a nesmí se odchýlit v žádném směru. Tomuto pravidlu podléhá také zařazení do dynamického nákupního systému. Zadavatel je povinen v zadávací dokumentaci vymezit, požadavky pro zpracování žádosti o účast, které budou rozhodné pro posouzení v souladu se zadávacími podmínkami a tedy zda dodavatel splňuje podmínky pro zařazení do dynamického nákupního systému či nikoliv.


Zadavatel je povinen po obdržení žádosti o účast posoudit soulad se zadávacími podmínkami a rozhodnout o ní. Zákon stanoví lhůtu v délce 10 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. V případě, že se jedná o složitější případy, kdy je zadavatel povinen ověřit jednotlivé údaje, které se týkají například technické kvalifikace, je oprávněn lhůtu, ve které je povinen posoudit žádost o účast dodavatele, prodloužit na 15 pracovních dnů.
Zadavatel poté odešle zájemci oznámení o zařazení nebo jeho odmítnutí do dynamického nákupního systému, a to ve výše uvedené lhůtě.

Sdílet