Hlavní stránka Aktuality Přístup k technické normě o elektronické fakturaci pro všechny dodavatele zdarma

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Přístup k technické normě o elektronické fakturaci pro všechny dodavatele zdarma

28. 2. 2019

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU, o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek, vstupuje od 1. 4. 2019 v platnost povinnost zadavatelů veřejných zakázek v kategorii Česká republika, její organizační složky a Česká národní banka (od 1. 4. 2020 se tato povinnost rozšíří i na kategorii Ostatní) přijímat a zpracovávat elektronické faktury odpovídající evropské normě pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. Dle této směrnice se za elektronickou fakturu v normě EN 16931-1:2017 považuje taková faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování. 


Zajištěním interoperability pro elektronickou fakturaci ve veřejných zakázkách si Evropská unie (dále jen EU) slibuje nejenom snížení administrativní zátěže, chybovosti nebo nákladů vynaložených na zpracování zakázek, ale také větší a snadnější přeshraniční a meziodvětvovou spolupráci.  Jak směrnice přímo zmiňuje, „odlišné právní a technické požadavky na elektronické faktury odrazují hospodářské subjekty od přeshraničního zadávání veřejných zakázek, a vytvářejí tak překážky přístupu na trh přeshraničního zadávání veřejných zakázek a překážky obchodu. Znemožňují tím využívání základních svobod, a mají proto přímý účinek na fungování vnitřního trhu.“  Co se týče přímých finančních dopadů, dle odhadů by kompletní elektronizace výměny dokumentů souvisejících s veřejnými zakázkami v celé EU přinesla roční úsporu nákladů ve výši 100 miliard EUR. Z těchto důvodů patří v rámci podpory jednotného digitálního trhu zavádění elektronické fakturace do veřejných zakázek a její větší rozšíření v soukromém sektoru k hlavním prioritám Evropské komise.


V souvislosti s řádným naplněním výše zmiňované směrnice o elektronické fakturaci Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci (dále jen ČAS) zajistilo pro dodavatele veřejných zakázek bezplatný on-line přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017, která je pro tyto účely nezbytná. Sponzorovaný přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017 bude umožněn prostřednictvím webových stránek ČAS, a to ve formátu pdf. Pro přístup na uvedené stránky je nutné se zaregistrovat. Normu ČSN EN 16931-1:2017 nebude možné stahovat, tisknout ani jakkoliv upravovat a přístup k ní bude omezen pouze na IP adresy v ČR.

Potřebujete pomoci v oblasti veřejných zakázek? Neváhejte kontaktovat naše odborníky na veřejné zakázky. Rádi vám poradí telefonicky na čísle 255 785 580 nebo prostřednictvím e-mailu profitender@profitender.cz.

 

Sdílet