Hlavní stránka Aktuality Časté rozpory v zadávacích podmínkách

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Časté rozpory v zadávacích podmínkách

20. 12. 2019

Zadavatelé v zadávacích podmínkách velmi často stanovují podmínky v rozporu s ustanovením § 40 ZZVZ týkajícím se zadávací lhůty.


Dle tohoto ustanovení zadavatel zadávací lhůtu stanovovat nemusí. Pokud tak však učiní, je v této lhůtě povinen odeslat oznámení o výběru zadavatele. Jestliže oznámení odeslat nestihne, zadávací řízení se považuje za ukončené a zadavatel účastníkům zadávacího řízení hradí účelně vynaložené náklady spojené s jejich účastí v zadávacím řízení.


Zadavatelé toto ustanovení velmi často opomíjejí – stanoví zadávací lhůtu a zároveň si vyhradí právo účastníkům náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nehradit. Ačkoli se jedná o málo pravděpodobný případ, ve fázi vyhlášení veřejné zakázky nelze předjímat vývoj zadávacího řízení a stanovení zadávací lhůty i nehrazení nákladů za účast v zadávacím řízení je v rozporu s ustanovením § 40 ZZVZ.

Výjimkou jsou případy, kdy je zadávací řízení ukončeno před uplynutím zadávací lhůty či se zadavatel s účastníky zadávacího řízení dohodne jinak.

Čeká vás zadávací řízení?
S pomocí našich specialistů proběhne vše hladce. Volejte 255 785 580 nebo pište na adresu profitender@profitender.cz a domluvte si konzultaci.

Sdílet