Hlavní stránka Aktuality Nižší finanční limity

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Nižší finanční limity

10. 1. 2020, Eva Dlouhá
Eva  Dlouhá

Od 1. 1. 2020 se finanční limity pro zadávání veřejných zakázek opět pravidelně mění. Změna se váže na novelu nařízení vlády č. 335/2019 Sb., o nastavení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).


Pokud máte rozpracované zadávací dokumentace, doporučujeme kontrolu, zda veřejná zakázka nebude dle nových finančních limitů zahrnuta do jiného finančního limitu.

Nový finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky na dodávky:
a) 5 494 664 Kč (namísto 5 944 000 Kč) pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona, který působí v oblasti obrany, pokud předmět veřejné zakázky nezahrnuje výrobky uvedené v příloze č. 1 uvedené v nařízení vlády č. 172/2016 Sb., § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona nebo § 4 odst. 5 zákona;
b) 3 568 964 Kč (namísto 3 873 000 Kč) pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona, neplatí pro zadavatele působícího v oblasti obrany v případech vypsaných v předchozím bodě;
c) 10 989 328 Kč (namísto 11 915 000 Kč) v případě sektorových veřejných zakázek nebo veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti.

Nový finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky na služby:
a) 3 568 964 Kč (namísto 3 873 000 Kč) pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona;
b) 5 494 664 Kč (namísto 5 944 000 Kč) pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. d) až e) zákona, § 4 odst. 2 zákona nebo § 4 odst. 5 zákona;
c) 10 989 328 Kč (namísto 11 915 000 Kč) v případě sektorových veřejných zakázek nebo veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti;
d) 137 366 600 Kč (namísto 149 224 000 Kč) v případě koncesí;
e) 19 257 000 Kč (namísto 20 172 000 Kč) pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby, u které více než 50% předpokládané hodnoty tvoří sociální a jiné zvláštní služby podle přílohy č. 4 ZZVZ s výjimkou:
- sektorové veřejné zakázky na služby, u které se částka 26 897 000 Kč nahrazuje částkou 25 676 000 Kč
- koncese na služby, u které se částka 149 224 000 Kč nahrazuje částkou 137 366 600 Kč.

Nový finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce je 137 366 600 Kč (namísto 149 224 000 Kč).
Částka pro jednotlivou část veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky podle § 18 odst. 3 zákona, činí:
a) 2 054 000 Kč (namísto 2 151 000 Kč) v případě dodávek nebo služeb;
b) 25 676 000 Kč (namísto 26 897 000 Kč) v případě stavebních prací.

Zadáváte veřejnou zakázku?

Starosti přenechte našim specialistům. Volejte 255 785 580 nebo pište na adresu profitender@profitender.cz a domluvte si s nimi bezplatnou konzultaci.

Sdílet