Hlavní stránka Aktuality Změny termínů plnění veřejných zakázek

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Změny termínů plnění veřejných zakázek

19. 2. 2020, Martina Braunová
Martina Braunová

Zadavatelé často opomíjejí skutečnost, že pokud soutěžili dodavatele postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), musí i při uzavírání termínových dodatků respektovat § 222 odstavce 1 až 3 ZZVZ.


Z § 222 odstavce 2 ZZVZ vyplývá, že změna termínu plnění zakázky může být (a často skutečně je) podstatnou změnou závazku ze smlouvy, a takovou zadavatel nesmí umožnit. Přesto však zadavatelé termínové dodatky v průběhu plnění zadávacího řízení uzavírají – a to často bez analýzy, zda se jedná o změnu podstatnou či nepodstatnou.

Špatný příklad:

Původní lhůta plnění zakázky uvedená v zadávacích podmínkách a ve smlouvě je od 1. 10. 2017 do 30. 3. 2018 (včetně přestávek z důvodu klimatických vlivů a technologických přestávek) a nová lhůta uvedená v dodatku ke smlouvě je od 1. 2. 2018 do 31. 7. 2018 (včetně přestávek z důvodu klimatických vlivů a technologických přestávek) a to z důvodů zastavení stavebního řízení a opožděného vydání stavebního povolení.“
Uzavření takového dodatku je v rozporu se ZZVZ. Jedná se o změnu podstatnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně.

Také pozor při stanovení doby realizace, coby hodnotícího kritéria podle § 115 ZZVZ. V případě jejího prodloužení či posunutí se může jednat o změnu podstatnou, která by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení.

2 tipy, jak komplikacím souvisejícím s termínovými dodatky předejít:

1.) Před zahájením zadávacího řízení efektivně plánujte a zakázku připravte na realizaci. Již v přípravné fázi zajistěte například stavební povolení a finance.
2.) Termín plnění zakázky v zadávací dokumentaci vhodně nadefinujte.  Do zadávací dokumentace i návrhu smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace, stanovte nejen lhůtu plnění zakázky, ale i vyhrazení případů, kdy je lhůta plnění pozastavena a za jakých podmínek lze uzavřít termínový dodatek. Pamatujte však, že zadávací podmínky musí být vždy v souladu s ZZVZ.

Potřebujete pomoct se zadáváním veřejných zakázek?

Neváhejte se obrátit na zkušené specialisty, kteří jsou vám k dispozici pro bezplatné konzultace. Volejte 255 785 580 nebo pište na adresu profitender@profitender.cz a domluvte si termín.

Sdílet