Hlavní stránka Aktuality Otevírání nabídek lépe s protokolem

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Otevírání nabídek lépe s protokolem

16. 7. 2020, Martina Braunová
Martina Braunová

 

Zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek provádí otevírání nabídek.


Pokud otevíráte nabídky podané v listinné podobě, musíte vyhotovit písemný protokol.
Jestliže však otevíráte nabídky podané v elektronické podobě, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) povinnost zhotovení protokolu nemáte.
Nicméně § 109, odst. 2 ZZVZ vám stanovuje povinnost při otevírání nabídek v elektronické podobě zkontrolovat, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.
Pro dodržení transparentnosti zadávacího řízení musí být splnění § 109 ZZVZ prokazatelné a vždy doložitelné (po dobu archivace) případným kontrolám.

Z tohoto důvodu zadavatelům doporučujeme i v případě otevírání nabídek v elektronické podobě pořídit písemný záznam o otevírání nabídek, ze kterého prokazatelně vyplyne provedení aktu zpřístupnění obsahu nabídek a provedení kontroly dle zmiňovaného § 109, odst. 2 ZZVZ.
V případě, že profil zadavatele „umí“ takový záznam vygenerovat, postačí, když zadavatel takový záznam vytiskne a založí do dokladů zadávacího řízení. Pokud z profilu zadavatele záznam o otevírání nabídek a splnění § 109, odst. 2 ZZVZ vygenerovat nelze, doporučujeme vám vyhotovit obdobný protokol o otevírání nabídek, jako v případě otevírání nabídek v listinné podobě. Obsah protokolu o otevírání nabídek pouze upravte o povinnosti dle § 109 ZZVZ a upravte terminologii – nepoužijete například termín „obálky“, protože nabídky v elektronické podobě v žádných obálkách nejsou.    

 

Potřebujete se zadávacím řízením pomoct?


Naši zkušení specialisté jsou vám k dispozici pro nezávaznou bezplatnou konzultaci. Volejte 255 785 580 nebo pište na adresu profitender@profitender.cz a domluvte si její termín.

Sdílet