Hlavní stránka Aktuality Mimořádně nízká nabídková cena v ZPŘ

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Mimořádně nízká nabídková cena v ZPŘ

21. 7. 2020, Eva Dlouhá
Eva  Dlouhá

Podle § 53 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadavatel mimořádně nízkou nabídkovou cenu (dále jen „MNNC“) posuzovat nemusí. Nastat mohou následující 3 situace:


1.) Nabídková cena je objektivní a vy jako zadavatel nemáte pochybnosti o schopnosti veřejnou zakázku za danou cenu realizovat. Posouzením MNNC se tedy dále nezabýváte.


2.) Jako zadavatel jste obdrželi nabídku, o níž lze usuzovat, že se jedná o MNNC. Nemáte však o schopnosti realizování veřejné zakázky za danou nabídkovou cenu pochybnosti (např.: snížení ceny v důsledku pokrytí volné kapacity, jedná se o menšího dodavatele s nižšími provozními náklady, snahu o získání referenční zakázky apod.). Posouzením MNNC se tedy dále nezabýváte.


3.) Nabídkovou cenu jako zadavatel shledáváte mimořádně nízkou, máte pochybnosti o schopnosti veřejnou zakázku za danou cenu realizovat. V takovém případě byste měli využít postup podle § 46 odst. 1 ZZVZ a požádat o objasnění nabídky.


Pokud si však v zadávacích podmínkách dobrovolně vyhradíte postup podle § 113 ZZVZ (který spadá do nadlimitního režimu), MNNC posuzovat musíte v souladu s citovaným ustanovením.

Jste zadavatel nebo uchazeč o veřejné zakázky?


Využijte možnost bezplatné konzultace s našimi specialisty, kteří vám se vším rádi poradí. Volejte 255 785 580 nebo pište na adresu profitender@profitender.cz a domluvte si její termín.

Sdílet