Hlavní stránka Aktuality

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Novinky ze světa veřejných zakázek

3. 2. 2017

Snažíte se marně najít veřejnou zakázku?

Možná jste byli zvyklí používat ve Věstníku veřejných zakázek tzv. fulltextové vyhledávání. Tomu je však, alespoň prozatím, konec.
30. 1. 2017

Nová podmínka uzavření smlouvy s vítězným uchazečem

Zadavatel je podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek povinen požadovat v zadávací dokumentaci od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem. Předložit musí zároveň doklady, z nichž vyplývá vztah výše uvedených osob k dodavateli.
24. 1. 2017

Prohlídka místa plnění

Tak jako mnoho jiných institutů, ani prohlídka místa plnění nezůstala v zákoně o zadávání veřejných zakázek beze změny.
19. 1. 2017

SEMINÁŘ: Výběr dodavatele v OPPIK

Pravidla pro výběr dodavatele v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se často mění. Jak správně postupovat podle těch aktuálních a jaké další povinnosti kromě Pravidel je nutné dodržet, se dozvíte na snídani s odbornou přednáškou.
5. 1. 2017

Doklady o kvalifikaci

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek přinesl změny ohledně platnosti dokladů přikládaných do nabídek. Zákon o veřejných zakázkách ukládal uchazečům mimo jiné předkládat do nabídek doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku. Ty nesměly být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.