Hlavní stránka Aktuality

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Novinky ze světa veřejných zakázek

19. 12. 2016

Předběžné tržní konzultace transparentně 

Jak zpracovat zadávací dokumentaci, jestliže zadavatel vedl předběžnou tržní konzultaci?
8. 12. 2016

Jednotné evropské osvědčení

Zahraniční i tuzemští dodavatelé, kteří se hlásí do veřejných zakázek v ČR či v zahraničí, uvítají novinku, kterou do zákona přinesla směrnice EU. Jedná se  o jednotné evropské osvědčení.
30. 11. 2016

Reference jako kritérium technické kvalifikace

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje, podobně jako původní zákon, taxativní výčet kritérií technické kvalifikace, která je zadavatel v zadávacím řízení v nadlimitním režimu oprávněn požadovat.
25. 11. 2016

Další změny v Pravidlech pro výběr dodavatelů

Nástup nového zákona o zadávání veřejných zakázek se výrazně dotkl i Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OPPIK. Příjemci dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost jsou těmi, kteří se v nových Pravidlech musejí orientovat nejlépe.
21. 11. 2016

Jak je to s veřejnými zakázkami malého rozsahu?

Jak se ti, kteří hospodaří s veřejnými penězi, musí zachovat, pokud jejich zakázka nedosáhne hodnoty tzv. podlimitních zakázek?