Hlavní stránka Aktuality

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Novinky ze světa veřejných zakázek

14. 6. 2018

Překročení časového omezení u referenčních zakázek

Bezpochyby nejvyužívanějším kritériem technické kvalifikace dodavatele je seznam realizovaných zakázek. Co všechno vám jako zadavateli veřejných zakázek při výběru dodavatele umožňuje zákon, shrnuje následující text.
25. 5. 2018

Prohlášení o shodě výrobku

Pokud jste zadavatel veřejné zakázky, je potřeba hned na začátku spolupráce s vítězným dodavatelem stanovit pravidla hry a pojistit vaši spolupráci smlouvami a dohodami. Někdy vám však i tyto „pojistky“ mohou přidělat vrásky na čele.
10. 5. 2018

Průběh nákupu dodávek na komoditní burze

V jedné z předchozích aktualit jsme psali o nákupech dodávek na komoditní burze. Pokud zadavatel nakupuje dodávky na plně funkční komoditní burze, má se za to, že se jedná o postup transparentní, zajišťující tržní realizovanou cenu s dostatečným počtem nabídek. Velkou výhodou pro všechny zúčastněné strany je tedy možnost využití skutečných reálných tržních cen v daném čase.
3. 4. 2018

Poskytované informace do výběrového řízení dodavatelem

Jak je to s informacemi, které poskytne dodavatel v nabídce do výběrového řízení? Je možné se bránit proti neoprávněnému poskytnutí informací třetím stranám, které dodavatel poskytl v nabídce?
21. 3. 2018

Jednací řízení bez uveřejnění na komoditní burze

Na konci února byla na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj prezentována nová metodika k problematice zadávání veřejných zakázek. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) umožňuje zadavateli mimo jiné využít jednací řízení bez uveřejnění při nákupu dodávek na komoditní burze.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10