Hlavní stránka Aktuality

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Novinky ze světa veřejných zakázek

16. 2. 2018

Přihlaste se na bezplatné webináře na téma Veřejné zakázky v OPPIK v roce 2018

Nová série webinářů „Veřejné zakázky v OPPIK v roce 2018“ startuje – dozvíte se vše, co jste chtěli vědět o veřejných zakázkách, ale báli jste se zeptat.
14. 2. 2018

Převzetí a uskladnění vzorků zadavatelem

Mezi náležitosti, které by si zadavatel měl řádně ohlídat a řádně zdokumentovat, určitě patří prokázání technické kvalifikace prostřednictvím předložení vzorků. Jak na to se dozvíte v následujících odstavcích.
8. 1. 2018

Evidence údajů o skutečných majitelích

Od 1. 1. 2018 je v účinnosti novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která novelizovala i zákon o zadávání veřejných zakázek. Zavedení evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob tak přináší nové povinnosti jak pro zadavatele, tak pro dodavatele.
4. 1. 2018

Změna finančních limitů pro zadávání veřejných zakázek

Pokud máte rozpracované zadávací dokumentace, doporučujeme v nich zkontrolovat, zda nebude veřejná zakázka dle nových finančních limitů zahrnuta do jiného režimu veřejné zakázky.
30. 11. 2017

Kdy lze využít soutěžní dialog?

Soutěžní dialog je jedním z druhů zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“). Před zahájením tohoto druhu zadávacího řízení je zadavatel schopen identifikovat základní představu o svých potřebách, požadavcích a cílech, ale není schopen detailně popsat předmět zakázky, technické podmínky, požadovaná řešení nebo požadovaná řešení, která nejsou dostupná na trhu.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11