Hlavní stránka Aktuality

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Novinky ze světa veřejných zakázek

31. 10. 2017

Externí administrace veřejné zakázky v NEN

Pokud se zadavatel rozhodne pro administraci veřejné zakázky externím administrátorem, může tento krok učinit dvěma různými postupy. První možností je zaregistrování externího uživatele pod svůj profil s tím, že takovému uživateli zadavatel udělí oprávnění pro vyhlášení výběrového řízení. Druhou možností je vyplnění základního formuláře s názvem veřejné zakázky vlastními silami a následné odeslání externímu administrátorovi. Ten poté zpracuje další potřebné formuláře pro uveřejnění výběrového řízení.
9. 10. 2017

Veřejné zakázky pravidelné povahy

Říkají vám něco zakázky pravidelné povahy? Že ne? Není se čemu divit, dokonce i v samotném zákoně o zadávání veřejných zakázek nejsou příliš zmiňovány.
2. 10. 2017

Veřejný klíč pro šifrování a dešifrování nabídek v NEN

Před tím, než se budete chtít jako zadavatel pohybovat v národním elektronickém nástroji (NEN), je potřeba si zajistit a ohlídat několik náležitostí.
21. 9. 2017

IT zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém newsletteru ze dne 18. 9. 2017 oznámil, že se v současnosti zabývá šetřením veřejných zakázek na technickou podporu, rozvoj a správu IT systémů v jednacím řízení bez uveřejnění, kdy je značně omezena hospodářská soutěž.
28. 7. 2017

Zakázané dohody – statistika ÚOHS

ÚOHS ve své 25. jubilejní Výroční zprávě podává mj. náhled na statistiku uskutečněných řízení týkajících se zakázaných dohod. Dozvídáme se, že bylo podáno 100 podnětů a ze strany Úřadu bylo ve věci Bid riggingu zahájeno 10 nových řízení
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12