Hlavní stránka Aktuality

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Novinky ze světa veřejných zakázek

26. 4. 2017

Pozor na prodloužení termínu plnění veřejné zakázky

Příkladem podstatné, a zároveň nepřípustné, změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je např. uzavření dodatku mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, který spočívá v prodloužení termínu plnění veřejné zakázky.
19. 4. 2017

Smluvní zastoupení zadavatelů i dodavatelů

Zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje při provádění úkonů v zadávacím řízení smluvní zastoupení zadavatele i dodavatele.Pro zadavatele to znamená, že se na základě smluvního zastoupení, jehož rozsah a míra je vymezena v plné moci, může nechat zastoupit zmocněncem.
13. 4. 2017

Změny v prokazování kvalifikace

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek upravuje formu překladu cizojazyčných dokumentů prokazujících kvalifikaci. Umožňuje předložení dokladu podle právního řádu státu, který tento doklad vydává. Tyto dokumenty se předkládají spolu s překladem do českého jazyka. Nyní stačí prostý překlad.
3. 4. 2017

Zrušení zadávacího řízení

Ke zrušení zadávacího řízení by mělo docházet jen v krajních případech. Nicméně je dobré vědět, jak nový zákon o zadávání veřejných zakázek upravuje důvody zrušení a povinnosti s tím spojené
27. 3. 2017

Seminář – Pozor na chyby při výběrových řízeních v rámci OPPIK

Tým služby ProfiTender vystoupí 4. května společně s odborníky na administraci dotačních projektů OPPIK společnosti enovation na odborném semináři v Praze. Určen je pro všechny, kteří se chystají realizovat či realizují dotační projekt.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13