Hlavní stránka Aktuality

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Novinky ze světa veřejných zakázek

29. 5. 2017

Kdo je skutečným majitelem právnické osoby?

Na základě novely zákona o zadávání veřejných zakázek se od 1. 1. 2018 změní způsob prokazování skutečného majitele právnické osoby, které je pro dodavatele povinné již na základě stávající úpravy. Od příštího roku se břemeno zjišťování údajů přenese na zadavatele.
23. 5. 2017

Dokumenty nutné k prokazování skutečného majitele právnické osoby

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek nespecifikuje, jaké dokumenty bude dodavatel při prokazování skutečného majitele právnické osoby předkládat. Potřebná dokumentace se tak bude odvíjet od konkrétní osoby a jejích skutečných majitelů, ale můžeme dovodit, že se bude jednat o podobné dokumenty, jako již dnes demonstrativně uvádí ZZVZ.
15. 5. 2017

Změny v prokazování skutečného majitele právnické osoby

Na základě novely zákona o zadávání veřejných zakázek se od 1. 1. 2018 změní způsob prokazování skutečného majitele právnické osoby, které je pro dodavatele povinné již na základě stávající úpravy. Od příštího roku se břemeno zjišťování údajů přenese na zadavatele.
5. 5. 2017

Úprava pojetí institutu opčního práva podle ZZVZ

Institut opčního práva je v ZZVZ upraven. Lze na něj přitom nahlížet ze dvou hledisek.
26. 4. 2017

Pozor na prodloužení termínu plnění veřejné zakázky

Příkladem podstatné, a zároveň nepřípustné, změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je např. uzavření dodatku mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, který spočívá v prodloužení termínu plnění veřejné zakázky.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14