Hlavní stránka Aktuality

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Novinky ze světa veřejných zakázek

21. 3. 2017

Změny závazků ze smluv na veřejnou zakázku

Zákon č. 134/2016 Sb. nově upravuje kategorie přípustných změn závazků. Jde de facto o zjednodušení procesu uzavírání dodatku u vybraných změn závazků ze smluv na veřejné zakázky, které není nutné zadávat v novém zadávacím řízení. Pokud by však chtěl zadavatel nové zadávací řízení provést, nic mu nebrání.
3. 3. 2017

Registr smluv

O povinnosti uveřejnit uzavřenou smlouvu dle zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) jsme již informovali. Jak má ale zadavatel postupovat, když se na něj zároveň vztahuje zákon o registru smluv?
27. 2. 2017

Doba přístupnosti dokumentů na profilu zadavatele

Doba, po kterou mají být nepřetržitě, bezplatně a veřejně přístupné veškeré dokumenty a informace uveřejněné na profilu zadavatele o veřejné zakázce, byla novým zákonem a jeho prováděcími předpisy zkrácena na 2 roky (původní právní úprava požadovala 5 let).
24. 2. 2017

Jak je to nyní s opravnými formuláři

Potřebujete prodloužit lhůtu pro podání nabídek? V nové verzi Věstníku veřejných zakázek již nenajdeme univerzální opravný formulář. Rozdělením formulářů na podlimitní a nadlimitní (dle výše předpokládané hodnoty zakázky) se ve Věstníku nyní rozdělují i opravné formuláře.
13. 2. 2017

Seminář s JUDr. Robertem Krčem Ph.D. - Zákon o zadávání veřejných zakázek. Co ještě nevíte?

Jak dobře se vyznáte v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek? Znáte všechny novinky a změny, které přinesl?
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14