Zpracování cookies při návštěvě webové stránky www.profitender.cz

Správce osobních údajů, společnost enovation s.r.o., se sídlem Na příkopě 583/15, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 27909751, zapsaná u Městského soudu v Praze soudu, oddíl C, vložka 125819, jakožto provozovatel webové stránky www.profitender.cz užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • fungování webových stránek;
  • přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas.

Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním emailu na adresu marketing@enovation.cz. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  • službou Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
  • službou Google Ads, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
  • službou Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5 - Smíchov, IČ 261 68 685.

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány službami v souladu s jejich podmínkami:

Typ Název Účel Expirace Přístup k informacím
analytická _fbp personalizace reklamních sdělení v rámci sítě Facebook 1 den třetí strana – Facebook
analytická _gcl-au 3 měsíce třetí strana – Google
analytická _ga 2 roky třetí strana – Google
analytická _gid 1 den třetí strana – Google
analytická __utm*, __unam do uzavření okna prohlížeče, 1 den, 6 měsíců, 9 měsíců, 2 roky třetí strana – Google
analytická leady_session_id do uzavření okna prohlížeče třetí strana – Leady.cz
systémová PHPSESSID zachování uživatelské relace mezi požadavky internetového prhlížeče na stránky webu do uzavření okna prohlížeče web enforum.cz