Hlavní stránka Nový zákon Veřejné zakázky pravidelné povahy

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Veřejné zakázky pravidelné povahy

9. 10. 2017

Říkají vám něco zakázky pravidelné povahy? Že ne? Není se čemu divit, dokonce i v samotném zákoně o zadávání veřejných zakázek nejsou příliš zmiňovány.

Abychom měli představu, o jaké konkrétní oblasti VZ se jedná, musíme nejprve zmínit, že stavební práce nemohou být zakázkou pravidelné povahy. Tím pádem nám zbývají dodávky a služby. Může se jednat například o zakázky na:


1) Úklidové služby
2) Zajištění služeb ostrahy
3) Dodávky kancelářských potřeb
4) Dodávky energií
5) Poskytování právních služeb


Komplikace mohou nastat v případě určování předpokládané hodnoty v rámci přípravy. Zde zákon určuje, jak v případě stanovení předpokládané hodnoty postupovat:


U zakázek pravidelné povahy stanoví zadavatel předpokládanou hodnotu jako „skutečnou cenu uhrazenou zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší než 12 měsíců, upravenou o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců“ (§ 19 ZVVZ). Nerealizoval-li zadavatel v předchozím období výběrové řízení stejného druhu a nemá tedy z čeho tyto údaje čerpat, pak platí pravidlo, že se předpokládaná hodnota stanoví na základě kvalifikovaného odhadu pro následujících 12 měsíců nebo účetní období, které je delší než 12 měsíců.


U zakázek pravidelné povahy se v naprosté většině jedná o uzavření tzv. rámcové smlouvy, a to buď s jedním nebo s více uchazeči. V případě rámcové smlouvy uzavřené s jedním uchazečem jsou služby poskytovány na základě objednávek, v druhém případě musí proběhnout regulérní soutěž mezi účastníky rámcové smlouvy, tzv. „minitendry“.

Aktuality, komentáře a postřehy k novému zákonu ve vašem e-mailu

Chci pravidelně získávat aktuální informace k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Sdílet