Hlavní stránka Nový zákon Převzetí a uskladnění vzorků zadavatelem

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Převzetí a uskladnění vzorků zadavatelem

14. 2. 2018

Mezi náležitosti, které by si zadavatel měl řádně ohlídat a řádně zdokumentovat, určitě patří prokázání technické kvalifikace prostřednictvím předložení vzorků. Jak na to se dozvíte v následujících odstavcích.

Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,zákon“) umožňuje zadavatelům požadovat dle § 79 odst. 2 písm. k) aby dodavatel prokázal splnění technické kvalifikace prostřednictvím předložení vzorků či fotografií výrobků určených k dodání. 

Pokud zadavatel požaduje po dodavateli vzorky výrobků, které jsou určeny k prokázání technické kvalifikace, aby bylo zřejmé dodržení požadavků stanovených zadavatelem, měl by je při převzetí řádně zdokumentovat. V případě viditelného poškození či chybějící části při předávání by měla tyto vady osoba zodpovědná za převzetí vzorků uvést do předávacího protokolu. Předávací protokol jsou povinni podepsat obě strany. Zadavatel je povinen po celou dobu zadávacího řízení až do ukončení uskladňovat vzorky tak, aby nedošlo k jejich poškození či ztrátě nějaké části.

Předloží-li účastník zadávacího řízení vzorky, je zadavatel povinen mu tyto vzorky na jeho písemnou žádost po ukončení zadávacího řízení bez zbytečného odkladu vrátit nebo uhradit jejich hodnotu. Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit povinnost dodavatele převzít po ukončení zadávacího řízení předložené vzorky.

Aktuality, komentáře a postřehy k novému zákonu ve vašem e-mailu

Chci pravidelně získávat aktuální informace k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Sdílet