Hlavní stránka Nový zákon Prohlášení o shodě výrobku

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Prohlášení o shodě výrobku

25. 5. 2018, Eva Dlouhá
Eva  Dlouhá

Pokud jste zadavatel veřejné zakázky, je potřeba hned na začátku spolupráce s vítězným dodavatelem stanovit pravidla hry a pojistit vaši spolupráci smlouvami a dohodami. Někdy vám však i tyto „pojistky“ mohou přidělat vrásky na čele. Jak je to u prokázání technické kvalifikace výrobku proto rozebereme v následujícím textu.

Prokázání technické kvalifikace prohlášení o shodě požadovaného výrobku s technickou normou, které je zadavatel oprávněn požadovat dle § 79 odst. 2, písm. l) zákona1, je pro zadavatele veřejné zakázky sice zárukou kvality, ale v důsledku může zadavateli výběr dodavatele značně zkomplikovat.

Oproti předchozí právní úpravě je totiž tento dokument nutné předložit před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem v originále vždy, pokud jej v rámci technické kvalifikace zadavatel požadoval. Tento postup stanovuje § 122 odst. 3 zákona1 a vztahuje se na veškeré doklady, kterými dodavatel svou kvalifikaci prokázal. Prohlášením o shodě požadovaného výrobku s danou technickou normou přitom dodavatelé v originále ve většině případů nedisponují a jeho získání je proto časově náročné, či přímo nemožné.

Možný alternativní způsob prokazování kvalifikace umožňuje § 45 zákona1, který v odst. 2 stanoví, že pokud zadavatel veřejné zakázky vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

1Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Potřebujete pomoci v oblasti veřejných zakázek? Neváhejte kontaktovat naše odborníky na veřejné zakázky. Rádi vám poradí telefonicky na čísle 255 785 580 nebo prostřednictvím e-mailu profitender@profitender.cz.

Aktuality, komentáře a postřehy k novému zákonu ve vašem e-mailu

Chci pravidelně získávat aktuální informace k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Sdílet