Hlavní stránka Nový zákon Překročení časového omezení u referenčních zakázek

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Překročení časového omezení u referenčních zakázek

14. 6. 2018, Eva Dlouhá
Eva  Dlouhá

Bezpochyby nejvyužívanějším kritériem technické kvalifikace dodavatele je seznam realizovaných zakázek. Co všechno vám jako zadavateli veřejných zakázek při výběru dodavatele umožňuje zákon, shrnuje následující text.

Zadavatel veřejné zakázky má možnost stanovit minimální úroveň kladenou na seznam stavebních prací, významných dodávek nebo služeb obdobného charakteru, se kterými musí mít vybraný dodavatel zkušenost. V souvislosti s minimální úrovní na dané kritérium technické kvalifikace klade zákon* další podmínku. Ta stanoví, že v souvislosti se stavebními pracemi se má jednat o zakázky za uplynulých 5 let a v případě významných dodávek nebo služeb o zakázky realizované za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Zadavatel veřejné zakázky nesmí uvedené časové omezení referenčních zakázek za žádných okolností zkracovat. To samé přitom platí i pro bezdůvodné překročení.

Zákon* stanoví, že pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže, lze požadovat zakázky obdobného charakteru za období delší, než stanovuje zákon. Této možnosti by měl například využít zadavatel ojedinělé či specifické veřejné zakázky, která se v čase běžně neopakuje, nebo v případě dlouhotrvající krize v daném odvětví. Závěrem lze jen doporučit, aby měl zadavatel veřejné zakázky tuto skutečnost podloženu důkladným průzkumem trhu.

Potřebujete pomoci v oblasti veřejných zakázek? Neváhejte kontaktovat naše odborníky na veřejné zakázky. Rádi vám poradí telefonicky na čísle 255 785 580 nebo prostřednictvím e-mailu profitender@profitender.cz.

 

*Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Aktuality, komentáře a postřehy k novému zákonu ve vašem e-mailu

Chci pravidelně získávat aktuální informace k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Sdílet