Hlavní stránka Nový zákon Skutečnosti vyplývající z brexitu pro oblast veřejných zakázek

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Skutečnosti vyplývající z brexitu pro oblast veřejných zakázek

26. 9. 2018

Velká Británie přestane být součástí Evropské unie a stane se tak třetí zemí. Nebudou-li stanovena přechodná ustanovení v rámci dohody o vystoupení, přestanou se na Spojené království vztahovat veškeré právní předpisy EU v oblasti veřejných zakázek. Subjekty tak budou mít stejné postavení jako ty se sídlem ve třetí zemi, se kterou Evropská unie neuzavřela žádnou dohodu o otevření trhu s veřejnými zakázkami.

Příkladem lze uvést zadávací řízení v oblasti obrany a bezpečnosti, kde si členské státy EU ponechávají možnost vyloučení subjektů ze třetích zemí, stejně jako možnost neuznání bezpečnostní prověrky. Může tak dojít k tomu, že subjekty ze Spojeného království budou z účasti v takovém zadávací řízení vyloučeny.

Aktuality, komentáře a postřehy k novému zákonu ve vašem e-mailu

Chci pravidelně získávat aktuální informace k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Sdílet