Hlavní stránka Nový zákon Povinná elektronická komunikace

Aktuality

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Povinná elektronická komunikace

3. 10. 2018

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v § 211 odst. 3 stanovuje, že písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí až na zákonem stanovené výjimky probíhat elektronicky. Účinnost tohoto ustanovení byla rozdělena na dva různé termíny, a to pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a), České národní banky a centrálních zadavatelů na 18. dubna 2017 a v případě ostatních zadavatelů na 18. října 2018. 

Po 18. říjnu 2018 je tedy elektronická komunikace s dodavateli v průběhu zadávacího řízení povinná pro všechny zadavatele. Naproti tomu ale nedopadá na všechny veřejné zakázky. Týká se pouze zakázek zadávaných v zadávacím řízení (především otevřené řízení, užší řízení, zjednodušené podlimitní řízení, jednací řízení s uveřejněním apod.). Komunikace např. v rámci zakázek malého rozsahu zadávaných mimo zadávací řízení tak může i nadále probíhat v listinné podobě.


V rámci zadávacích řízení bude tedy možné podat nabídku pouze elektronicky, jinak se k ní nepřihlíží.
Povinná elektronizace se bude od 18. října 2018 vztahovat na všechna zadávací řízení, tzn. není rozhodný okamžik zahájení zadávacího řízení, ale okamžik, kdy dochází ke komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem.

Zdroj: Metodická doporučení k ZZVZ – Základní otázky k povinné elektronické komunikaci 2018, http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodicka-doporuceni

 

Blíží se povinná elektronizace veřejných zakázek. Naše konzultantka veřejných zakázek Eva Dlouhá vás připraví na elektronickou komunikaci a změny v rámci zadávacího řízení ve veřejných zakázkách.

Zaregistrujte se včas, webinář je zcela zdarma a počet míst je omezen!

 

Aktuality, komentáře a postřehy k novému zákonu ve vašem e-mailu

Chci pravidelně získávat aktuální informace k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Sdílet