Hlavní stránka Nový zákon

Nový zákon

Co nového ve státní správě a veřejných zakázkách

Zadávání veřejných zakázek v novém: Zákon vstoupil v účinnost
1. října 2016

Místo dvaadvacáté novely zákona o veřejných zakázkách se tuzemští zákonodárci rozhodli pro přípravu zcela nové legislativy. Novým zákonem se měly už k 18. dubnu transponovat do českého právního řádu 3 evropské směrnice.

 

Profitender.cz - ikona casTeprve 22. dubna však zákon podepsal prezident ČR Miloš Zeman. Původně měl být účinný tři měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů, Senát ale navrhl Poslanecké sněmovně prodloužení lhůty o další tři měsíce. Ta návrh odsouhlasila. V účinnost tak zákon vstoupil až  1. října 2016.

 

Profitender.cz - ikona paragraf     
Jaké změny nový zákon přináší pro vás pravidelně komentujeme. Sledovat nás můžete také      na LinkedIn a na Twitteru.

 

Čerstvé informace

19. 4. 2017

Smluvní zastoupení zadavatelů i dodavatelů

Monika Vojtková

Zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje při provádění úkonů v zadávacím řízení smluvní zastoupení zadavatele i dodavatele.Pro zadavatele to znamená, že se na základě smluvního zastoupení, jehož rozsah a míra je vymezena v plné moci, může nechat zastoupit zmocněncem.
13. 4. 2017

Změny v prokazování kvalifikace

Monika Vojtková

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek upravuje formu překladu cizojazyčných dokumentů prokazujících kvalifikaci. Umožňuje předložení dokladu podle právního řádu státu, který tento doklad vydává. Tyto dokumenty se předkládají spolu s překladem do českého jazyka. Nyní stačí prostý překlad.
3. 4. 2017

Zrušení zadávacího řízení

Ke zrušení zadávacího řízení by mělo docházet jen v krajních případech. Nicméně je dobré vědět, jak nový zákon o zadávání veřejných zakázek upravuje důvody zrušení a povinnosti s tím spojené
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Aktuality, komentáře a postřehy k novému zákonu ve vašem e-mailu

Chci pravidelně získávat aktuální informace k zákonu o zadávání veřejných zakázek

ProfiTender – veřejné zakázky profesionálně

Známe zákony a vyznáme se v pravidlech. ProfiTender tvoří přední odborníci na veřejné zakázky a dotační projekty EU, za kterými najdete stovky úspěšně realizovaných výběrových řízení. Rovněž se aktivně podílíme na chodu profesních organizací (Asociace pro veřejné zakázky).

Profitender.cz - ikona spoluprácePomáháme klientům ze soukromé i veřejné sféry s přípravou zadávacích dokumentací, dohlížíme na dodržování předepsaných lhůt a nezbytných pravidel, ručíme za správný postup při hodnocení nabídek a neopomene ani jedinou drobnost.

Odbornost, mlčenlivost a plná právní odpovědnost za průběh zadávacího řízení jsou samozřejmostí. Jsme pojištěni do výše 100 mil. korun, nikdy jsme však svoji pojistku nemuseli uplatnit.

Ať už se chystáte veřejnou zakázku vypisovat, či se oni ucházet, rádi vám s agendou pomůžeme. Náš tým je vám k dispozici na emailu profitender@profitender.cz nebo telefonu 255 78 55 80.