Hlavní stránka Právní předpisy k veřejným zakázkám

Právní předpisy
k veřejným zakázkám

Zadavatelé a účastníci veřejných zakázek jsou povinni postupovat dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázeká, a jeho prováděcími předpisy.  Dotovaní zadavatelé, jejichž míra dotace nepřekročila 50%, jsou vždy povinni postupovat dle metodiky pro výběr dodavatelů (například Pravidla pro výběr dodavatelů v OPPIK) pro konkrétní operační program. Pro úplnost jsou ke stažení níže.


Dokumenty ke stažení:

PDF 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (aktuální znění)
PDF Pravidla pro výběr dodavatelů OPPIK